Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Pastoor Coplaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1075235
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075235

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloopwerken en het inrichten van een nieuwe woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Voor het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren, werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. De boorkernen werden niet gezeefd en er gebeurde geen staalname.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 10 werkputten (8 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. In het noordwesten werd omwille van een te behouden boom een korte proefsleuf aangelegd met een noordoost-zuidwest oriëntatie. De andere proefsleuven werden aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 681 m². Dit is 12,39 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 141 m². Dit is 2,56 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 14,95 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones.
Er werden vijf bodemprofielen geregistreerd.
In totaal werden er 36 sporen geregistreerd en er werd slechts 1 vondst aangetroffen. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. & BRUGGEMAN J. 2021: Nota Zwijndrecht - Pastoor Coplaan, Rapporten All-Archeo bvba 1179, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastoor Coplaan (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloopwerken en het inrichten van een nieuwe woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde nederzettingssporen op uit een nog niet nader te bepalen periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Pastoor Coplaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075235 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.