Gebeurtenis

Opgraving Winterbeek

archeologische opgravingen
ID
1075248
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075248

Beschrijving

Om het archeologisch vlak in werkput 1 (zandvang) leesbaar te houden werd besloten om een tijdelijke damstrook te behouden in het zuidelijk deel van deze put. Op deze manier bleef het instromende water van de Winterbeek beperkt tot deze zone. De overstromingszone zelf werd direct
geregistreerd nadat deze net was uitgediept. De oostelijke zone (werkput 2) waar een archeologische werfbegeleiding voor was opgelegd, werd door
de uitvoerende partij gedeeltelijk anders aangelegd. Dit vanwege optimaal in te kunnen spelen op de terreingesteldheid, in samenspraak met Natuurpunt. Eveneens gingen de geplande werken hier dieper dan in het betreffende Programma van Maatregelen was
omschreven. De totale diepte die in deze zone werd bereikt was ca. -150 cm onder het maaiveld.

Auteurs: Martens, Marleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DINGENS L. & W. YPERMAN 2021: Eindrapport: De archeologische opgraving aan de Winterbeek te Romershoven (Hoeselt), Tienen.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Winkelstraat (Hoeselt)
Binnen het onderzoeksgebied werden geen archeologische waarden waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Winterbeek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075248 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.