Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Beernem - Oostkamp Spoorlijn 50A Fase 1 + 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075251
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075251

Beschrijving

Een archeologisch vooronderzoek om het archeologisch potentieel van de projectzone na te gaan. Het deel ‘tracé’ werd geëvalueerd op basis van lange proefsleuven aan weerszijden van de spoorweg. Indien hier archeologische sporen aangetroffen werden, werd een kijkvenster aangelegd ter breedte van de werkzone. De zone van de overbrugging werd geëvalueerd met standaard parallelle proefsleuven.

Auteurs: Cousserier, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DECONYNCK J. e.a. 2013: Beernem - Oostkamp Spoorlijn 50A fase 1 + 2. Rapportage van het archeologisch onderzoek, GATE-Rapport 55, Evergem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beernem, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Tussen 11 juni 2012 en 7 mei 2013 vond een preventieve archeologische opvolging d.m.v. proefsleuven plaats. Verschillende vindplaatsen werden op het tracé aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Beernem - Oostkamp Spoorlijn 50A Fase 1 + 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075251 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.