Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lobeekstraat fase 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075264
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075264

Beschrijving

Tussen 20 maart en 27 november 2014 vond te Wielsbeke langsheen de Lobeekstraat en Expresweg een eerste fase van preventief archeologisch vooronderzoek d.m.v. proefsleuven plaats. Het betreft in totaal een 8,2 ha groot terrein waar de West-Vlaamse Intercommunale de aanleg van een bedrijventerrein plant. In deze eerste fase werd 4,45 ha onderzocht. 1,25 ha van deze 8,2 ha zullen niet onderzocht worden omdat dit reeds verstoord was door de parking en een bebouwing (die nu afgebroken is). Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd door middel van parallelle, continue sleuven met een tussenafstand van 15 m as op as. In totaal zijn in de eerste fase 28 sleuven (SL 1 tem 28) aangelegd op een 4.45ha. In combinatie met de kijkvensters werd er 5083m² opengelegd en onderzocht in fase 1 (11.42%).

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Bronnen

Bron: VAN HECKE C., e.a. 2014: Wielsbeke Lobeekstraat Rapportage van het archeologisch proefsleuvenonderzoek 20 november - 27 november 2014, GATE-rapport 80, Evergem..
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving De Maurissenstraat

de Maurissensstraat (Wielsbeke)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lobeekstraat (Wielsbeke)
Resultaten van het archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Verspreid over het terrein kwamen sporen en vondstmateriaal aan het licht die in het finaalneolithicum, de metaaltijden, de Romeinse periode, de middeleeuwen en postmiddeleeuwen kunnen gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lobeekstraat fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075264 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.