Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Binnenpad II

zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075271
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075271

Beschrijving

In opdracht van de gemeente Kasterlee heeft het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) een archeologische opgraving uitgevoerd in het kader van de geplande nieuwbouw van een ontmoetingscentrum met ondergrondse garage.

Tijdens het veldwerk is een oppervlakte van bijna 3.000 m2 vlakdekkend onderzocht. De contouren van debouwput zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Het terrein is in één volledige werkput onderzocht conform de minimum voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. Het plangebied zal voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage tot een diepte van ca. 4 m onder het maaiveld ontgraven worden. Om deze reden was het meest praktisch bevonden om reeds tijdens het archeologisch onderzoek te starten met de afvoer van grond, tot zoverre benodigd voor het archeologische onderzoek. De grond diende daarbij gescheiden te worden afgevoerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: JENNES N., ALMA X. J. F. & ROESSINGH W. (eds) 2019: Vroegmiddeleeuwse huisplattegronden aan het Binnenpad Een archeologische opgraving te Kasterlee, VEC Rapport 83.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Binnenpad (Kasterlee)
In opdracht van de gemeente Kasterlee heeft het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) een archeologische opgraving uitgevoerd in het kader van de geplande nieuwbouw van een ontmoetingscentrum met ondergrondse garage. De opgraving leidde tot het aantreffen van een meerperiodenvindplaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Binnenpad II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075271 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.