Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Haandeput

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075285
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075285

Beschrijving

Van het projectgebied van 14,5 ha moest ca. 13,5 ha onderzocht worden door middel van proefsleuven. Het resterende ± 1 ha groot gebied in het zuidwesten betreft een reeds bebouwde zone die archeologisch niet te onderzoeken valt door middel van proefsleuven. Perceel c467 in het oosten van het gebied was niet toegankelijk om te sleuven en werd ook niet onderzocht.
In totaal werden er 112 proefsleuven (SL 1 tem 112) gegraven. Hierin werden 556 sporen aangetroffen. In combinatie met de kijkvensters werd er 19813 m² opengelegd en onderzocht (14,6 %).

Het proefsleuvenonderzoek werd, zoals voorgeschreven, uitgevoerd door middel van parallelle, continue sleuven met een tussenafstand van 15 m as op as. Door de goeie zichtbaarheid op de densiteit van de sporen verspreid over de sleuven werd geopteerd om geen al te grote kijkvensters aan te leggen. Waar nodig werden wel kleine kijkvensters/sleufuitbreidingen aangelegd om de interpretatie van de sporen te optimaliseren.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Bronnen

Bron: DECONYNCK J. 2015: Meulebeke Haandeput Rapportage van het archeologisch proefsleuvenonderzoek 15 september - 16 oktober 2015, GATE-rapport 95.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Haandeput (Meulebeke)
Verspreid over het terrein kwamen sporen en vondstmateriaal aan het licht die in de metaaltijden, Romeinse periode (1ste - 3de eeuw n.Chr), de volle- tot late middeleeuwen, de late tot postmiddeleeuwen, de vroeg moderne periode (18de-19de eeuw) en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) gedateerd kunnen worden. Daarnaast werd ook een groot aantal natuurlijke sporen (windval) geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Haandeput [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075285 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.