Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Droogte II

archeologische opgravingen
ID
1075291
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075291

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van de ontwikkeling van een verkaveling.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: LAUWERS B. 2018: Evergem - Droogte 2015. Vlakdekkende opgraving, Rapporten van Erfpunt - cel Onderzoek 74, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Droogte (Evergem)
Opgraving waarbij, met uitzondering van een kringgreppel die op basis van afmetingen en bodemvorming wellicht in de late bronstijd tot vroege ijzertijd (ca. 1050-450 v.Chr.) mag worden geplaatst, het gros van de sporen uit de late middeleeuwen stamt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Droogte II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.