Gebeurtenis

Opgraving Herentalsebaan 594

radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen
ID
1075304
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075304

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats.

Rekening houdend met een efficiënt grondverzet werd het terrein verdeeld in 4 werkputten. De werkputten hadden een oppervlakte van respectievelijk 1094,30 m2 (WP1), 521,50 m2 (WP2), 810,30 m2 (WP3) en 814,40 m2 (WP4). In werkput 4 werden aansluitend aan de registratie de verstoringen weggenomen tot er zekerheid was dat er onder de restanten van de bebouwing geen diepe kuilen bewaard bleven.

Verspreid over het terrein werden 6 profielen geregistreerd waarvan twee relevante profielen geselecteerd en beschreven werden.

Naast vondsten uit de sporen zijn ook vondsten die tijdens de aanleg van het vlak werden aangetroffen, ingezameld en geregistreerd en het aangelegde vlak werd gescreend met de metaaldetector. In totaal werden ca. 500 handgevormde scherven ingezameld alsook 2 fragmenten maalsteen.
Wat monstername betreft ging bijzondere aandacht uit naar stalen die aangewend kunnen worden voor natuurwetenschappelijke datering, zoals 14C op organische materialen als houtskool of bot die zich in situ bevinden en waarvan de kans reëel is dat zij zich niet intrusief of residueel in de context bevinden. BIAX Consult waardeerde en analyseerde een bulkstaal uit een paalkuil op de aanwezigheid van organische macroresten. Uit het bulkstaal werd een staal genomen voor radiokoolstofdatering. Verder werden ook drie houtskoolmonsters en een stuk bot gewaardeerd. Slechts één houtskoolmonster bleek geschikt voor analyse. De radiokoolstofdatering werd uitgevoerd in het Poznań Radiocarbon Laboratory. De multiplot van de
geanalyseerde stalen werd online aangemaakt met behulp Oxcal 4.3.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J. & ARCKENS M. 2021: Een Romeinse boerderij in de traditie van de late ijzertijd. Eindverslag van een opgraving in Deurne aan de Herentalsebaan 594, Fodio Folio 106, Wijnegem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herentalsebaan 594 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen van een erf uit de late ijzertijd of Romeinse tijd aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Herentalsebaan 594 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075304 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.