Gebeurtenis

Opgraving Kasteelstraat

dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1075306
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075306

Beschrijving

In het totaal werd er een oppervlakte van 1890m² onderzocht. Het archeologisch onderzoek kaderde in de herinrichting van twee percelen gelegen in het bouwblok op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat. Een reeks gebouwen die behoorden tot het ‘oude college’ werden gesloopt in functie van de realisatie van appartementsgebouwen. In de eerste fase van de archeologische opgraving werden alle zones onderzocht waar de gebouwen reeds waren gesloopt. De opdeling gebeurde in 4 werkputten. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: VANHOLME N., DE MULDER J. 2021: Herinrichting van het college Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat Eindverslag – 2019A15, RAAP België - Rapport 339, Eke.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelstraat (Zottegem)
In het totaal werden er 348 spoornummers uitgedeeld. Dit gebeurde niet enkel voor de sporen in vlak, ook de verschillende lagen binnen een profiel kregen een uniek spoornummer. De sporen en structuren dateren van de ijzertijd tot de 19de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kasteelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075306 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.