Gebeurtenis

Opgraving Woluwedal leemontginning zone 2

kwadrantenmethode, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1075308
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075308

Beschrijving

In het programma van maatregelen van de in akte genomen nota werd een vervolgonderzoek aanbevolen over een maximale oppervlakte van 18.930 m². Hiervan diende – verspreid over twee locaties - minimum 5700 m² vlakdekkend opgegraven te worden. De resterende 13.230 m² was – afhankelijk van de resultaten van de vlakdekkende opgraving – te onderzoeken via de dambordmethode.

Hiervan werd afgeweken omwille van de afwezigheid van sporen in een ruime zone aan de rand van de reeds aangelegde werkputten, het feit dat de
proefsleuven in deze zone verder geen sporen aangaven én de hogere graad van (... het eindverslag vermeldt de laatste reden niet). In totaal werd uiteindelijk 9.791 m² vlakdekkend opgegraven dan wel archeologisch begeleid.

Het onderzoek gebeurde in zes werkputten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: REYGEL P. & DRIESEN P. 2021: Eindverslag - Zaventem, Woluwedal. Opgraving in het kader van een leemontginning, ARON rapport 996, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Woluwedal zone 2

Grote Kloosterstraat (Zaventem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Kloosterstraat, Woluwedal (Zaventem)
Tijdens de opgraving werd een meerperiodesite aangetroffen met – ten gevolge van erosie - een erg lage densiteit aan sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Woluwedal leemontginning zone 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075308 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.