Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sijslostraat

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075323
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075323

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. zes boringen. Op basis van de vraagstelling werden de boorpunten zo ingepland opdat aan de hand van de boringen vlakdekkende uitspraken kunnen gemaakt worden.

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 3 proefsleuven met een N-Z oriëntatie, 1 sleufuitbreiding, 1 tussensleuf en 1 kijkvenster. Zodanig werd 13,7% van het projectgebied archeologisch onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & SLABBINCK F. 2021: Sijslostraat (Oostkamp, West-Vlaanderen). Nota, Vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven), Deel 1: Resultaten, Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sijslostraat (Oostkamp)
Naar aanleiding van de aanleg van een terrein voor grondverbetering, werden een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Sijslostraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075323 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.