Gebeurtenis

Olen Kleine Gete deelgebied 2

archeologische opgravingen
ID
1075341
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075341

Beschrijving

De werken in de volledige zone van deelgebied 2 werd opgevolgd. De heraanleg van het landbouwpad langs de gracht die naar de Roerdompstraat loopt, werd op de eerste dag uitgevoerd. Hier werd circa 20 cm teelaarde afgegraven om een stevige ondergrond te bekomen, waarna het pad werd opgehoogd om op hetzelfde niveau uit te komen als de dijk. Voor de aanleg van het winterbed werd dezelfde werkwijze gevolgd als in deelgebied 3b. Eerst werd de teelaarde bovenaan de dijk verwijderd. Daarna werd verdiept tot halfweg de dijk, pas in een 3de fase werd het diepste niveau aangelegd. Bij het begin van de werken had de waterstand nog geen invloed op de waarnemingen. Dit veranderde al snel door de vele regen in de maand juli, waardoor de af te graven zone meteen onder water kwamen te staan, zeker bij de laatste verdieping. De werken werden onderbroken door het bouwverlof. Nadien bleef de situatie met betrekking tot de waterstand hetzelfde en de graafwerken werden kort daarna al afgerond. Over het algemeen konden binnen het plangebied zodoende slechts beperkte waarnemingen worden gedaan. Omdat de werfbegeleiding geen sporen of vondsten opleverde, kon worden volstaan met een documentatie met enkel foto’s.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Van Kerkhoven I. 2021: Kleine Nete, deelgebied 2 Een archeologische begeleiding langs de Kleine Nete te Olen, Geel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichtaartseweg 55 (Olen)
Binnen het plangebied zijn geen sporen of vondsten aangetroffen. Wel zijn er bodemkundige waarnemingen gedaan die hieronder worden toegelicht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Olen Kleine Gete deelgebied 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075341 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.