Gebeurtenis

Opgraving Canadalaan-Spoorwegstraat

archeologische opgravingen
ID
1075360
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075360

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande ontwikkeling van één lot. De geplande bouwwerken, het daarmee gepaard gaande werfverkeer en eventuele later ingrepen binnen het perceel bedreigden het archeologisch bodemarchief over het volledige plangebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VANHERCKE J. 2021: Canadalaan-Spoorweglaan (Nieuwpoort, West-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Canadalaan (Nieuwpoort)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Canadalaan-Spoorwegstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075360 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.