Gebeurtenis

Opgraving Lindendreef

archeologische opgravingen
ID
1075365
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075365

Beschrijving

Op basis van eerder proefputtenonderzoek werd een vervolgonderzoek uitgevoerd door middel van een vlakdekkende opgraving.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J., NIJSSEN E., JANSEN I., PRAET M. & VAN DENHAUTE T. 2021: Van pré-stedelijke grondexploitatie tot een 17de -eeuws abdij-neerhof en 19de -eeuwse groentetuin. Archeologisch onderzoek langs de Lindestraat te Veurne (Prov. West-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 938, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lindendreef (Veurne)
Het uitgevoerde archeologische onderzoek heeft toegelaten inzicht te bekomen in de evolutie van terreininname en grondgebruik in dit stadsgedeelte vanaf de volle/late middeleeuwen tot omstreeks 1900.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Lindendreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075365 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.