Gebeurtenis

Opgraving Stedestraat

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1075368
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075368

Beschrijving

Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkaveling. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken uitgevoerd in de vorm van een bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Op basis van deze vooronderzoeken kon de aanwezigheid van
bewaarde archeologische resten ter hoogte van het projectgebied worden aangetoond. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk houtskoolmeilers uit de late middeleeuwen onderzocht. Voor de vlakdekkende opgraving vormde een brandrestengraf, vermoedelijk uit de Romeinse periode, het hoofdonderwerp.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: LEFERE M., VANHECKE I., VANBRABANT E. 2021: Stedestraat (Zwevegem, West-Vlaanderen). Archeologische opgraving deel 2: eindrapport: verslag van de resultaten, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stedestraat (Zwevegem)
Op basis van het vooronderzoek werd een geïsoleerd brandrestengraf geselecteerd voor vervolgonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Stedestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075368 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.