Gebeurtenis

Werfbegeleiding Pelserstraat 33

archeologische opgravingen
ID
1075392
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075392

Beschrijving

De aanleg van de funderingssleuven van het nieuwe gebouw werden archeologisch begeleid, aangezien deze graafwerkzaamheden het archeologische relevant niveau ging raken. Het uitgraven van deze sleuven werd opgedeeld in twee fases. Op 21 april 2021 werd de noordelijke helft van de
sleuven uitgegraven (WP1 t/m WP5). De zuidelijke helft (WP6 t/m WP8) werd een week later op 28 april uitgegraven. De aangetroffen sporen werden geregistreerd. Tijdens de werkzaamheden bleek er steeds gewerkt te kunnen worden conform de Code Goede Praktijk. Er werden geen vondsten aangetroffen en geen monsters genomen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: CLAESSENS S. 2021: Eindverslag: De archeologische werfbegeleiding aan de Pelserstraat te Maaseik in functie van een behoud in situ, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pelserstraat 33 (Maaseik)
Tijdens de begeleiding van de uitgraving van de funderingssleuven voor het nieuwe schoolgebouw werden enkele relevante archeologische sporen aangetroffen: nl 2 muren uit mergelsteen uit de post-middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiding Pelserstraat 33 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075392 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.