Gebeurtenis

Opgraving Peerderstraat 56

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075403
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075403

Beschrijving

Het terrein, 28,91 are groot, werd opgedeeld in 12 vlakken die, omwille van de grondopslag, in wisselbeurten werden opgegraven. De nummering van de vlakken geeft de volgorde van opgraven aan. Na aanleg van het vlak werden alle sporen ingemeten, gecoupeerd en leeggehaald. Vondsten werden ingezameld op basis van de spoornummers zodat steeds de relatie spoor/vondst duidelijk blijft. Er werd geen enkele aanwijzing aangetroffen voor een
tweede archeologisch niveau. De opgraving bleef met andere woorden beperkt tot één archeologisch vlak.
Rondom het op te graven terrein werd een zone van 1 m aan de zijde van de aanpalende percelen gevrijwaard om geen schade toe te brengen aan hagen op de scheiding van de percelen. Parallel aan de straat werd een zone van 5 m gevrijwaard om geen schade toe te brengen aan de te behouden bomenrij.

Auteurs: van de Konijnenburg, Rik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Historisch en Archeologisch Advies, Studies en Toegepast onderzoek (HAAST BVBA)

Bronnen

Bron: Van De Konijneburg R., B. Van Genechten, B. Wijnen en J. Janssen 2021: Peer (Kleine Brogel), Peerderstraat 56-62, Sporen uit de Middeleeuwen, archeologierapport – verslag van de archeologische opgraving, Bree.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Peerderstraat 56 (Peer)
Aan de Peerderstraat in Kleine-Brogel (Peer) werden sporen aangetroffen van een middeleeuws erf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Peerderstraat 56 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075403 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.