Gebeurtenis

Opgraving Sint-Jozefstraat

houtonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, forensische archeologie, anthracologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075405
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075405

Beschrijving

Archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Aalter – SintJozefstraat. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is een verkaveling in 120 loten voor woningbouw. Tijdens het onderzoek zijn in totaal veertien opgravingsputten met een totale oppervlakte van 3,3 ha onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Nederland bv

Bronnen

Bron: MOSTERT M. & KEMME A.W.A. 2021: Aalter Sint-Jozefstraat Archeologische opgraving, Eindverslag, BAAC-rapport A-19.0209, s'Hertogenbosch.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Jozefstraat (Aalter)
De eerste sporen van bewoning dateren uit de vroege ijzertijd. Het gaat hierbij een nederzetting die tijdens de ijzertijd en tot de Romeinse tijd in gebruik is geweest. Er zijn eveneens bewoningsfasen in de Merovingische en Karolingische periodes, en de volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Sint-Jozefstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075405 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.