Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Lepelstraat 26

micromorfologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1075413
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075413

Beschrijving

Naar aanleiding van de verkavelingsaanvraag werd door het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd, gevolgd door een opgraving in geval van vondsten. De archeologische prospectie is uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. Op basis van de onderzoeksresultaten bleek een vervolgonderzoek noodzakelijk. De op te graven zone bedraagt ca. 4.455 m² en stemt overeen met de volledige verkaveling, met uitzondering van lot 10, dat in landbouwgebied ligt.

Het veldwerk is uitgevoerd van 22 mei t/m 7 juni 2017. De volledige oppervlakte is onderzocht door middel van zes werkputten. De gedocumenteerde oppervlakte bedraagt 3.884,3 m².

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DER VEKEN B. 2017: Evaluatieverslag Vlimmeren, Lepelsttaat 26 Gemeente Beerse Een archeologische opgraving;
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lepelstraat 26 (Beerse)
Bij de opgraving werden verschillende waterputten, greppels, paalsporen en kuilen uit voornamelijk de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Lepelstraat 26 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.