Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Witte Hoeve

vlakdekkende opgravingen
ID
1075420
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075420

Beschrijving

Tussen maandag 6 september en 27 september 2017 en op 26 en 27 juni 2018 werd door ABO NV een archeologische opgraving uitgevoerd naar aanleiding van de geplande sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Witte Hoeve.

Alvorens de vlakdekkende opgraving kon plaatsvinden is een moderne loods aan de westelijke zijde van het terrein afgebroken. Tijdens de archeologische opgravingen zal de westelijke aanbouw van het huidige woonhuis worden afgebroken. In 2014 werd er door de archeologen van de intergemeentelijke dienst van het Brugse Ommeland Raakvlak reeds een vooronderzoek uitgevoerd door middel van proefsleuven. Op basis van de resultaten werd een vervolgonderzoek aanbevolen. Omwille van de wetenschappelijke waarde van de aangetroffen structuren werd een archeologisch vervolgonderzoek door middel van een vlakdekkende opgraving noodzakelijk geacht.

Voorafgaand de opgraving werd een Plan van Aanpak voorgesteld met vijf werkputten.

Alle vlakken werden aangelegd met een 21tons graafmachine met een dieplepelbak met een breedte van 1,80 m onder begeleiding van de vergunninghoudende archeoloog.Op het terrein werd gezien de moeilijke omstandigheden van veel puin en oppervlaktewater, en de kans op kennisvermeerdering zeer beperkt was, beslist om werkput 2 (centrale mestkuil) niet aan te leggen. Het uitvoeren van enkele mechanische sonderingen in functie van het bepalen van het grondwater ten behoeve de eventuele plaatsing van een grondbemaling toonden duidelijk aan dat de opvulling van de mestvaalt gekenmerkt werd door de aanwezigheid van een dense puinlaag rustend op de onverstoorde bodem. Om die reden werd dan ook beslist deze zone niet verder te evalueren. De totale oppervlakte van de werkputten bedraagt ca.1874 m2, waarbij WP 1 een oppervlakte heeft van 888 m2, WP 2 een oppervlakte van 0 m2 (werd niet aangelegd),WP 3 een oppervlakte van 323 m²,WP 4 een oppervlakte van 36 m² en WP 5 een oppervlak van 627 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BELDE G., COENAERTS J. & PYPE P. 2018: Een post-middeleeuwse boerderij in de polders en aanwijzingen voor militaire aanwezigheid rond 1600? Archeologisch onderzoek op de site van de Witte Hoeve te Knokke, (West-Vlaanderen), ABO Archeologische Rapporten 531.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Archeologisch vooronderzoek Witte Hoeve

Graaf Jansdijk 536 (Knokke-Heist)

Is gerelateerd aan

Kaartstudie Knokke-Heist

Knokke-Heist (West-Vlaanderen)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Graaf Jansdijk 536 (Knokke-Heist)
De oorsprong van de Witte Hoeve gaat vermoedelijk terug tot de laatste decennia van de 13de eeuw, vlak na de indijking van de Vagevierspolder. De hoeve is te beschouwen als een vooruitgeschoven schapenhoeve/ontginningshoeve, gelegen op de rand (de dijk) van de polder en de schorren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Witte Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075420 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.