Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek A416 Zakstraat 2-4

dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075425
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075425

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande nieuwbouwwerken voerde de dienst archeologie van de Stad Antwerpen een archeologische opgraving uit ter hoogte van Zakstraat 2-4 in Antwerpen.

Het archeologisch onderzoek kon enkel van start gaan na de sloop van de bestaande bebouwing ter hoogte van Zakstraat 2-4, het uitvoeren van stabiliteitswerken (zoals het schoren van de scheimuren) en het uitgraven van de bouwput tot op archeologisch relevante diepte, dewelke overeenkwam met de voorziene nieuwbouwdiepte. De uitgraving tot op het eerste opgravingsvlak maakte het mogelijk om langs drie (gedeeltelijk vier) zijden van de bouwput profielen aan te leggen, variƫrend in hoogte tussen maximaal 5,77 m en minimaal 4,09 m TAW.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Stad Antwerpen (wissen, dubbel met 1073) OO

Bronnen

Bron: BELLENS T. 2017: A416 Zakstraat 2 - 4 2000 Antwerpen Evaluatienota.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zakstraat 2-4 (Antwerpen)
Het archeologisch onderzoek in de Zakstraat 2-4 heeft sporen en artefacten uit twee cultuurperioden heeft opgeleverd -recente bodemingrepen niet meegerekend- met name uit de nieuwe tijd en uit de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek A416 Zakstraat 2-4 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.