Gebeurtenis

Booronderzoek Oude Tiensebaan Mannenberg

booronderzoek, toevalsvondsten
ID
1075462
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075462

Beschrijving

Bij de verwerking van bodemtechnische boringen ter voorbereiding van het graven van een waterbeheersbekken werd een geretoucheerd klingfragment in vuursteen aangetroffen. 

Op het terrein had voordien reeds een preventief archeologietraject plaats gevonden. Dit toonde duidelijk aan dat het terrein sinds de steentijd sterk geërodeerd is, en dat de kans op in-situ steentijdsites nagenoeg onbestaande is. De vondst is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit het pakket colluvium dat er over bijna het hele terrein werd waargenomen. Daarom vond bij dat vooronderzoek geen prospectie naar steentijdsites meer plaats, en werd ook deze toevalsvondst niet verder op het terrein onderzocht. 

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/10870
Auteurs: Van Gils, Marijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/10870
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: De boring werd geplaatst op 25/11/2021, maar pas op 04/02/2022 ontvangen via de staalnemer APB PIH en gemeld door de uitvoerder.


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Tiensebaan (Scherpenheuvel-Zichem)
Na het landschappelijk booronderzoek werd het terrein door middel van proefsleuven onderzocht. Enkel recente en natuurlijke sporen werden aangetroffen. Later werd een lithisch artefact als toevalsvondst gemeld. Dit bevond zich waarschijnlijk niet in situ.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Booronderzoek Oude Tiensebaan Mannenberg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075462 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.