Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Zoggebeekweg fase 2

anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075465
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075465

Beschrijving

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft in opdracht een opgraving uitgevoerd op een aantal percelen gelegen aan de Zoggebeekweg te Rijkevorsel. In het gebied wordt een nieuwbouw en een ontsluitingsweg gerealiseerd. Het huidig onderzoeksgebied maakt deel uit van een groter projectgebied en een grootschaliger archeologisch onderzoek.

Het onderzoeksgebied fase 2 is 1.287 m2 groot. Een kleine zone die oorspronkelijk tot fase 2 behoorde is vooralsnog niet onderzocht. Het terrein, circa 900 m2 groot is in gebruik als tuin en valt buiten het huidige projectgebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DER VEKEN B. & WEEKERS - HENDRIKX B. A. T. M. (eds) 2019: Rijkevorsel, Zoggebeekweg, fase 2. Een archeologische opgraving, VEC Rapport 88.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zoggebeekweg (Rijkevorsel)
In het noordelijk deel werd een greppelsysteem aangetroffen met een ruime datering van de volle middeleeuwen tot de nieuwe tijd. In het zuidelijk deel werden onder andere twee gebouwplattegronden en een waterput uit de vroege tot volle middeleeuwen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Zoggebeekweg fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075465 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.