Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Heilderveld (fase 2)

anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075467
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075467

Beschrijving

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd aan het Heilderveld te Dilsen-Stokkem, op een terrein aan de rand van Dilsen-centrum. Hier wordt gefaseerd een nieuwe verkaveling verwezenlijkt.

Huidig onderzoek volgt op een proefsleuvenonderzoek, een booronderzoek naar een Federmessersite en de eerste fase van de opgraving, die de wegenis en het perceel van de wadi omvatte. Deze drie onderzoeken zijn uitgevoerd door ARON bvba.

Fase 2 van de opgraving omvat de bouwkavels van het project. Het gebied is circa 1,2 ha groot en werd oorspronkelijk onderverdeeld in een fase 2A en fase 2B, maar beide fasen werden samen uitgewerkt en gerapporteerd.

Tijdens fase 2 van het definitief archeologisch onderzoek zijn 17 werkputten aangelegd. Hierbij zijn 339 grondsporen aangekrast.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Van der Veken B. & Weekers-Hendrikx B. A. T. M. 2020: Dilsen-Stokkem, Heilderveld (fase 2). Een archeologische opgraving, VEC Rapport 98.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)
Bij een vooronderzoek en een gefaseerde opgraving werd een omvangrijke meerperiodensite onderzocht met sporen en vondsten uit de late bronstijd, de late ijzertijd tot de Karolingische periode, de vol- tot laatmiddeleeuwse periode en de nieuwe tot nieuwste tijd. Onder andere een grafveld uit de ijzertijd en een middeleeuws woonerf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Heilderveld (fase 2) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.