Gebeurtenis

Opgraving Kannootdries

metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek
ID
1075482
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075482

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werd ietwat afgeweken van het oorspronkelijke puttenplan. Aan de westelijke en zuidelijke zijde konden de werkputten niet volledig aangelegd worden door de aanwezigheid van net geplaatste nutsleidingen. Deze werden geplaatst voorafgaand aan het terreinwerk. Bij de aanleg van de beide werkputten werd een veilige marge genomen om geen schade aan de nutsleidingen aan te richten. In geval van aanwezigheid van sporen dichtbij de rand, kon plaatselijk voorzichtig nog worden uitgebreid. Dit bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De weg die in de zuidoostelijke hoek van het projectgebied lag, moest gevrijwaard blijven zodoende de toegang voor de bewoners niet te onderbreken en deze weg zit ook niet de verkaveling. Aan de noordelijke rand van het projectgebied werd een kleine marge genomen teneinde bestaande omheiningen niet in gevaar te brengen. Het terrein werd opgedeeld in twee werkputten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: FEFERE M., POLFLIET B., VANHECKE I. & VELLEMAN J. 2021: Rapportering Opgraving. Deel 2: verslag van resultaten van de opgraving, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kannootdries (Zwevegem)
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kannootdries [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075482 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.