Gebeurtenis

Opgraving Parking Bollewerpstraat

radiokoolstofdatering, kwadrantenmethode, archeologische opgravingen
ID
1075503
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075503

Beschrijving

Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd een zone van 570 m² geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Er werd één archeologisch vlak opgegraven. Twee contexten (graf S13 en S10) zijn in kwadranten onderzocht. Dit laat toe een lengte- en breedteprofiel te registreren. Ook werd de integrale inhoud per kwadrant en laagsgewijs ingezameld om later uit te zeven. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2021: Archeologische opgraving archeologierapport Ingemunster Bollewerpstraat (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bollewerpstraat (Ingelmunster)
In het kader van de inrichting van een parkeerterrein (inclusief bijhorend groen en het plaatselijk inbuizen van de Meusbroekbeek) en een aanpassing van de huidige Bollewerpstraat te Ingelmunster werd een proefsleuvenonderzoek gevolgd door een archeologische opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Parking Bollewerpstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.