Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Moen Processieweg

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1075573
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075573

Beschrijving

Het vlakdekkend archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0. Er is sprake van twee onderzoekszones: onderzoekszone 1 is de zone waar een klein opgravingsvlak dient te worden aangelegd voor het definitieve onderzoek van twee afvalkuilen uit de late ijzertijd en/of inheems-Romeinse periode. Onderzoekszone 2 is de zone waar minstens één en mogelijk twee baksteenovens zijn aangetroffen, die op basis van het aangetroffen baksteenformaat in de late middeleeuwen kunnen worden gedateerd.

Er werden vier werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 2.875 m². Ter hoogte van de baksteenoven werd werkput 2 uitgebreid met het deel in werkput 1.

De selectie van de advieszone ter hoogte van WP4 werd uitsluitend gekozen om beide in het vooronderzoek aangetroffen kuilen op te graven. Deze argumentatie ging voorbij aan het feit dat dergelijke kuilen altijd in een nederzettingscontext gevonden worden, dewelke nu niet is opgegraven. Het adviesgebied voor de opgraving was bijgevolg te beperkt.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DYSELINCK T. & DE KETELAERE S. 2021: Eindverslag opgraving Zwevegem Moen Processieweg, BAAC Vlaanderen Rapport 1852, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Processieweg (Zwevegem)
Archeologische sporen omvatten o.a. deel van een erf uit de late ijzertijd - vroeg-Romeinse periode en een baksteenoven uit de nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Moen Processieweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075573 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.