Gebeurtenis

Opgraving Ouderwijk

anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1075581
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075581

Beschrijving

Omdat de opgraving tijdens de winterperiode diende uitgevoerd, werd geopteerd voor meerdere werkputten i.p.v. één groot opgravingsvlak. Op deze wijze is getracht om het verlies van leesbare bodemsporen door vorstwerking en neerslagpieken tot een minimum te beperken. Er is uitgegaan van 20 m brede werkputten met verder vrij arbitrair gekozen lengtes. Deze breedte laat meest efficiënt grondverzet toe en biedt bovendien een voldoende overzicht voor de identificatie van de grotere archeologische structuren.

In afwijking op het programma van maatregelen zijn (delen van) werkputten minder dan 15 m breed geworden. De grillige vorm van de advieszone noodzaakte keuzes inzake de positionering van de 20 m brede werkputten. De optimale putdimensies zijn prioritair gehanteerd ter hoogte van de concentraties van paalsporen, alsmede de gelokaliseerde ‘ontginningskuilen’ uit het proefsleuvenonderzoek: werkputten 2, 7, 10 en 12. De resterende
tussenruimtes zijn vervolgens verdeeld in werkputten van minder dan 15 m breed daar waar te grote eenheden anders zouden resulteren in inefficiënt grondverzet of te grote kwetsbaarheid voor de elementen: werkputten 1, 3, 4, 5, 8 en 9. Werkputten 13 en 14 en de noordelijke verbreding van werkput 8 vormen lokale uitbreidingen van geplande putten en wijken zodoende af van de minimumbreedte. Het door middel van werkputten 1-14 onderzochte areaal meet 10.489 m². Samen met de oppervlakte van de proefsleuven daarbuiten is in totaal zo circa 60% van het totale plangebied onderzocht tijdens het archeologietraject.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: DEMEY D. 2021: Middeleeuwse boerenhoven bij de de Leysafortstraat Eindverslag, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ouderwijk (Lichtervelde)
Een archeologische opgraving bleek noodzakelijk nadat er binnen de grenzen van het plangebied in 2018 archeologische indicatoren waren waargenomen tijdens vooronderzoek met ingreep in de bodem. Er werd vermoed dat centraal binnen het plangebied ondergronds een archeologische site was bewaard bestaande uit grondvaste sporen en mobiele resten van ontginning, landinrichting, bewoning en artisanale activiteit. De archeologische site werd tentatief gedateerd vanaf de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Ouderwijk [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075581 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.