Gebeurtenis

Slibruiming Kasteel van Horst

controle van werken, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1075882
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075882

Beschrijving

Het slib werd gefaseerd onderzocht waarbij eerst het naast de dam gestapelde slib ter plekke werd onderzocht en vervolgens het resterende slib dat op het gras opzij was gelegd en open gespreid. Het opzijgeduwde slib bij aanleg van de dam vormde enkel in het zuiden een vastere massa en dit in de zone van de vermoedelijk aanwezige latrine ten zuiden van de brug en -in veel mindere mate- ter hoogte van de donjon. Ook ten noorden van de brug bleef beperkt slib aanwezig. Mogelijk was de rest door de stroming verderop in de vijver gespoeld. Ook bij het uithalen van het slib was dat ter hoogte van de genoemde locaties opvallend veel vaster in vergelijking met de andere zones.
Enkel het slib ter hoogte van de latrine ten zuiden van de brug bevatte vondsten. Hoe dichter bij de brug, hoe meer recente voorwerpen aangetroffen werden (glazen, flessen, plastic bekertjes..).
De werkmethode was niet geschikt voor het detecteren van mogelijke oudere muren/constructies buiten de kasteelsite.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: Vander Ginst V. 2022: Eindverslag: Kasteel van Horst onderzoek slib, Archeo-rapport 528, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Horststraat 28 (Holsbeek)
In het verleden werden meerdere onderzoeken uitgevoerd op het domein van het Kasteel van Horst en dit zowel binnen als buiten de kasteelmuren. Tijdens fase 4 van de restauratiewerkzaamheden werd een voorafgaand opgravingsproject uitgevoerd naar de aard en diepte van enkele specifieke delen van de buitenfundering van het kasteel van Horst. Dit onderzoek kadert in een stabiliteitsonderzoek van het kasteel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Slibruiming Kasteel van Horst [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075882 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.