Gebeurtenis

Opgraving Wullebeek Halfstraat

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fotogrammetrisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1075887
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075887

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

In totaal is het plangebied ingedeeld in 13 werkputten. Een aantal werkputten is bij voortschrijdend inzicht niet verder onderzocht wegens schaarste aan sporen. Ter affirmatie van voordien ingezamelde gegevens legden de archeologen gedurende de opgraving nog negen bijkomende putwandprofielen aan, gespreid over vijf werkputten.

In totaal zijn 136 unieke, oplopende nummers toegekend aan in vlak herkende grondsporen of spoorcombinaties. Eveneens deelde archeologen
29 vondstnummers uit aan [groepen] artefacten. De staalname met het oog op een [natuur]wetenschappelijke reserve omvat 15 monsters. Het gaat om stalen afkomstig van één waterput [S120], één mogelijk natuurlijk spoor waaruit aardewerk is gerecupereerd [S008], een grachtvulling [S133; (CSC S037)], en één vermoedelijk gedempte paalkuil [S126].

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Bronnen

Bron: VAN DE VELDE S., DECONYNCK J., STORME A. & ALLEMEERSCH L. 2022: Eindverslag 2021F10. Archeologische opgraving Aartselaar Wullebeek-Halfstraat, Aalter.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Halfstraat (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Wullebeek Halfstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075887 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.