Gebeurtenis

Opgraving Kebbinglei

fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1075888
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075888

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats.

De op te graven zone is verdeeld in 12 werkputten die vlakdekkend werden uitgegraven tot op het archeologische niveau. Verspreid over het terrein werden tevens profielen schoongemaakt en geregistreerd teneinde de bodemopbouw te kunnen onderzoeken. 

Tijdens de opgraving zijn in totaal 173 sporen geregistreerd. In totaal zijn 29 vondstcontexten geborgen tijdens de opgraving.  Het grootste deel
van de vondsten betreft aardewerk. Verder zijn verschillende contexten bemonsterd voor botanisch onderzoek. Vervolgens is een oud loopniveau geselecteerd voor waardering van zowel pollen als botanische macroresten. Deze stalen zijn gewaardeerd om na te gaan of de
macroresten en/of pollen informatie kunnen bieden over de landschaps- en vegetatiereconstructie, landbouw en voedseleconomie. Na deze waardering zijn de stalen echter niet geselecteerd voor verder onderzoek (slechte bewaring). Er zijn elf sporen aangetroffen met daarin verbrand bot. De crematiegraven werden volledig bemonsterd. De aangetroffen crematieresten onderzocht door een fysisch antropoloog. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: BELIS B. (red.) 2022: Een grafveld rond een depressie Een archeologische opgraving te Willebroek, Kebbinglei, VEC-rapport 138, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kebbinlei (Willebroek)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde een begraafplaats uit de ijzertijd op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kebbinglei [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075888 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.