Gebeurtenis

Middeleeuwse baksteenarchitectuur in historisch Vlaanderen

bouwhistorisch onderzoek
ID
1075892
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075892

Beschrijving

Van 2007 tot 2013 liep eerst binnen het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en daarna het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoeksproject over middeleeuwse baksteenarchitectuur in het vroegere graafschap Vlaanderen. Een groot deel van het middeleeuwse bouwkundig erfgoed in de huidige provincies West- en Oost-Vlaanderen is gebouwd in baksteen, maar voor een architectuurhistorisch overzicht moest tot voor kort worden teruggegrepen naar intussen verouderde literatuur en vulgariserende publicaties.

Meer recent gepubliceerd bouwhistorisch onderzoek maakte echter duidelijk dat de overgeërfde visies op het middeleeuwse erfgoed in baksteen niet meer konden worden gehandhaafd. Ten eerste bleek dat de baksteenbouw in middeleeuws Vlaanderen niet beperkt was tot de kuststreek, maar zich uitstrekte over het ganse gebied tussen Noordzeekust en Schelde. Ook bleek de datering van meerdere bakstenen gebouwen uit de middeleeuwen heel onzeker.

Op basis van gepubliceerd bouwhistorisch onderzoek van de voorbije drie decennia, maar ook aan de hand van nieuw bouwhistorisch onderzoek werd de introductie en verspreiding van baksteenarchitectuur in middeleeuws Vlaanderen in kaart gebracht. Essentieel hierbij was de toepassing van dendrochronologisch onderzoek van bewaarde oorspronkelijke dakconstructies. Dit leverde betrouwbare en nauwkeurige dateringen op van bakstenen gebouwen. In de meeste gevallen moest de tot dan gangbare bouwgeschiedenis worden gecorrigeerd. Daarnaast werden voordien onbekende bakstenen gebouwen uit de 13de en 14de eeuw herkend.

Het onderzoek werd in 2015 gefinaliseerd in een doctoraatsverhandeling aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed betekende het onderzoek de herziening van de bouwgeschiedenis en datering van meerdere, veelal beschermde gebouwen. Deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in inventarisfiches onder de rubriek 'aanvullende informatie'. 

  • DEBONNE V. 2015: Uit de klei, in verband. Bouwen met baksteen in het graafschap Vlaanderen, 1200-1400, onuitgegeven doctoraatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven.

Auteurs: Debonne, Vincent
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Sint Andriesstraat (Koekelare)
Oostelijk georiënteerde kerk heropgebouwd in 1910-1911 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette en geïnspireerd op de 13de-eeuwse vroeggotische kerk. De kerk is gelegen in een omringend kerkhof.


Sint-Janskruisstraat 21 (Poperinge)
Georiënteerde gotische kerk uit het midden van de 14de eeuw, gelegen aan de oostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg. De oudste vermelding dateert van 1290. Het bouwschema wijkt enigszins af van de andere Poperingse gotische kerken, maar het bouwmateriaal en de architectonische versieringen zijn echter hetzelfde. In de 19de en 20ste eeuw gebeurden uitbreidingen en herstellingswerken.


Casselstraat (Poperinge)
Gotische, bakstenen hallenkerk met rijzige westtoren die het stadsbeeld domineert. De kerk dateert uit het einde van de 13de en de 14de eeuw, en sluit door het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen aan bij de typische baksteengotiek van de kuststreek. Ze is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Middeleeuwse baksteenarchitectuur in historisch Vlaanderen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075892 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.