Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Kasteel van Horst

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1075894
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075894

Beschrijving

De nummering van de werkputten werd overgenomen van het plan met locatie van de geplande proefputten. De putten 2 en 7 werden uitgegraven zoals voorzien in de aanvraag. Put 5 werd nog uitgebreid naar het westen toe. In de hoek was namelijk de aanzet van een spaarboog aangetroffen en de diepte van de aanzetvoet hiervan diende nader onderzocht te worden. Deze put werd vrij smal gehouden, wegens de aanwezigheid van een haard in de hoek en vanwege de eerder beperkte ruimte om grond te stockeren. Ook de hoge waterstand bemoeilijkte overigens het manuele graafwerk. Er kon dadelijk tot op diepte gegraven worden aangezien er geen aanwijzingen waren om tussenvlakken aan te leggen. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: VANDER GINST V. 2022: Eindverslag: Kasteel van Horst puttenonderzoek stabiliteit Fase 1, Archeo-rapport 527, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Horststraat 28 (Holsbeek)
In het verleden werden meerdere onderzoeken uitgevoerd op het domein van het Kasteel van Horst en dit zowel binnen als buiten de kasteelmuren. Tijdens fase 4 van de restauratiewerkzaamheden werd een voorafgaand opgravingsproject uitgevoerd naar de aard en diepte van enkele specifieke delen van de buitenfundering van het kasteel van Horst. Dit onderzoek kadert in een stabiliteitsonderzoek van het kasteel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefputtenonderzoek Kasteel van Horst [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075894 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.