Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Brug van kasteel van Horst

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1075895
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075895

Beschrijving

De locatie van de putten aan de buitenzijde van het kasteel en de brug lag vast in functie van een stabiliteitsonderzoek en is gekozen in samenspraak met het stabiliteitsbureau. De putten dienden tot onder het funderingsniveau uitgegraven te worden. Deze putten konden echter pas aangelegd worden
nadat er een dam rond het kasteel werd geplaatst. Voorafgaand aan de aanleg van de dam diende het slib uit de vijver gehaald worden en onderzocht te worden. Aan de brug van het kasteel werden drie prospectieputten gegraven worden. Deze hadden als enige functie om de funderingen, en de staat hiervan te onderzoeken in het kader van verdere werken ter versteviging van de brug.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: YPERMAN W. & V. VANDER GINST 2022: Eindverslag: Kasteel van Horst onderzoek brug, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Horststraat 28 (Holsbeek)
In het verleden werden meerdere onderzoeken uitgevoerd op het domein van het Kasteel van Horst en dit zowel binnen als buiten de kasteelmuren. Tijdens fase 4 van de restauratiewerkzaamheden werd een voorafgaand opgravingsproject uitgevoerd naar de aard en diepte van enkele specifieke delen van de buitenfundering van het kasteel van Horst. Dit onderzoek kadert in een stabiliteitsonderzoek van het kasteel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefputtenonderzoek Brug van kasteel van Horst [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075895 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.