Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ronse Kleine Markt

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075964
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075964

Beschrijving

Op basis van een voorgaande bureaustudie werd een spreidingsplan van 8 proefputten opgesteld die minstens 6 m² groot zijn. Hierbij is telkens een proefput aangelegd op een 'cruciale' plaats met een specifieke vraagstelling met betrekking tot de historisch-archeologische vraagstellingen. De proefputten zijn tot een niveau afgegraven waar zich de eerste archeologische sporen manifesteerden. Elk profiel is gefotografeerd en per laag beschreven. Van alle sleuven en profielen is de locatie topografisch ingemeten. De sporen zijn opgeschoond en vervolgens gefotografeerd, beschreven en topografisch ingemeten. Een aantal sporen zijn gecoupeerd met als doel de aarde en datering ervan te kunnen bepalen. De coupes zijn eveneens gefotografeerd, ingetekend en beschreven. Alle vondsten kregen een identificatienummer. Bij de verwerking zijn alle spoorbeschrijvingen, pannen, foto's, vondstbeschrijvingen en -behandelingen ingevoerd in de archeologiedatabank van SOLVA. 

Auteurs :  Cherretté, Bart, Klinkenborg, Sigrid, Pede, Ruben
Datum  :

Bronnen

Bron: Pede R., Klinkenborg S. & Cherretté B. 2015: Ronse Centrum (fase 2). Archeologisch Vooronderzoek rondom de Kleine Markt, Rapport 118, Erpe-Mere.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Begijnhofstraat, Cypriaan de Rorestraat, Kaatsspelplein, Kapittelstraat, Kerkhofweg, Kleine Markt, Priestersstraat, Schipstraat, Sint-Hermesstraat, Sint-Martensstraat, Watermolenstraat (Ronse)
Het archeologisch vooronderzoek met behulp van proefputten laat toe om de begraafplaats tussen de Sint-Hermeskerk en de Sint-Martinuskerk af te bakenen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Archeologisch vooronderzoek Ronse Kleine Markt [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075964 (Geraadpleegd op )