Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ronse Watermolenstraat I

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, bureauonderzoek
ID
1075986
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075986

Beschrijving

Op de zone tussen de Molenbeek en de Loozebeek wordt de methode van continue sleuven gebruikt, zeven in totaal. Gezien de beperkte mogelijkheden voor de spreiding van de proefsleuven door de aanwezigheid van nog bestaande gebouwen (garageboxen) en te behouden bomen en aanwezige waterlopen, wordt een onderlinge afstand van minder dan 15 m voorgesteld tussen sommige proefsleuven.

Auteurs :  Cherretté, Bart, Klinkenborg, Sigrid, Pede, Ruben
Datum  :

Bronnen

Bron: Pede R., Klinkenborg S. & Cherretté B. 2015: Ronse Centrum (fase 1). Archeologisch Vooronderzoek langs de Watermolenstraat, Rapport 131, Erpe-Mere.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Archeologisch vooronderzoek Ronse Kleine Markt

Begijnhofstraat, Cypriaan de Rorestraat, Kaatsspelplein, Kapittelstraat, Kerkhofweg, Kleine Markt, Priestersstraat, Schipstraat, Sint-Hermesstraat, Sint-Martensstraat, Watermolenstraat (Ronse)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Watermolenstraat (Ronse)
In het plangebied kwamen verschillende uitgravingen aan het licht die we voorlopig interpreteren als grachten of greppels. Parallel met de Loozebeek troffen we net ten zuiden ervan een aantal grote uitgravingen. In proefsleuf 14 was een lineair spoor aanwezig dat mogelijk een voorloper is van de huidige Huisbeek. Het zuidelijke deel van proefsleuf 10 bracht een massieve constructie in baksteen aan het licht. Proefsleuf 12 en 14 brachten enkele menselijke resten tevoorschijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Archeologisch vooronderzoek Ronse Watermolenstraat I [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075986 (Geraadpleegd op )