Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Zele Wijnveld

houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1075990
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075990

Beschrijving

Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Tussen 18 april en 18 mei 2016 zijn zones 2, 3a, 3b onderzocht. Tijdens deze fase van het onderzoek zijn 21 werkputten aangelegd. Werkputten 1-13 in zone 2, werkputten 14-19 in zone 3a en werkput 20 in zone 3b. Het onderzoek van zone 4 is tussen 26 en 28 september 2016 uitgevoerd. In deze zone zijn werkputten 22-24 aangelegd. 

Auteurs: Brouwer, Mirjam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Brouwer M. C. 2020: Acht Romeinse houtskoolmeilers en vijf middeleeuwse erven. Resultaten van de opgraving Zele, Wijnveld zone 2, 3a, 3b en 4, BAAC rapport A-16.0071 / A-16.0215, 's-Hertogenbosch.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Durmen, Poldergotestraat, Wijnveld (Zele)
Tijdens het onderzoek zijn acht Romeinse houtskoolmeilers en vijf middeleeuwse erven uit de 11de - 13de eeuw aangetroffen. De aangetroffen houtskoolmeilers hebben een datering in de vroeg-Romeinse tijd tot en met midden-Romeinse tijd. Ze zijn zowel ter hoogte van zone 2 als zone 3b aangetroffen. De aangetroffen middeleeuwse erven bevinden zich ter hoogte van zone 2 (erven 1 en 2), zone 3a (erf 3) en zone 4 (erven 4 en 5). Ter hoogte van zone 2 is mogelijk nog een voorganger van erf 1 aanwezig, maar dat is niet zeker.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Zele Wijnveld [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075990 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.