Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Rumstsestraat III

landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076010
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076010

Beschrijving

Voorafgaand aan de opgraving is geen puttenplan opgesteld. Er werd gewerkt volgens de ‘strip and map’ methode, waarbij dagelijks een gedeelte van het terrein werd opengelegd en de bovengrond meteen werd afgevoerd. De opgegraven zone werd behandeld als één grote werkput. Wel werd het plangebied aangelegd in verschillende stroken, die ook apart werden ingemeten. Een oppervlakte van ruim 1 ha werd onderzocht. Er werd over heel het terrein één vlak aangelegd onder de Ap‐horizont. Voorafgaand aan de opgraving diende er geen bebouwing of beplanting verwijderd te worden. De werkputten konden zonder hinder worden aangelegd. 

Auteurs: Lemahieu, Jonas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Lemahieu, J. 2021: Opgraven langs een kleiontginning, deel 3. Een archeologische opgraving aan de Rumstsestraat te Rumst, Rapport 127, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rumstsestraat (Rumst)
Sporen uit de ijzertijd en greppels uit de nieuwe - nieuwste tijd


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Rumstsestraat III [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076010 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.