Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Buisstraat

dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076026
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076026

Beschrijving

In tegenstelling tot de geadviseerde oppervlakte van 1000 m² is slechts 652 m² vlakdekkend opgegraven. Dit is volledig te wijten aan de beperkingen van de werken langs een lijntracé. 

Auteurs: De Herdt, Toon
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: De Herdt, T. 2021: Archeologische opgraving AALTER, Oostergem Buisstraat, Rapport 1639, Bassevelde.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Buisstraat (Aalter)
Ondanks de beperkte oppervlakte van het plangebied, heeft het onderzoek een dense sporensite opgeleverd. Het door elkaar voorkomen van vondstmateriaal uit de hiervoor reeds genoemde periodes, lijkt te insinueren dat deze verschillende periodes een dense occupatie vertegenwoordigen met een grote hoeveelheid rondslingerend afval, dat in de daaropvolgende periodes in de jongere sporen terecht is gekomen. Dit zorgt ervoor dat de datering van de sporen bemoeilijkt wordt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Buisstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076026 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.