Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Willebroek Akkerlaan

archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076035
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076035

Beschrijving

Tijdens het veldwerk zijn in zone 1 en 2 respectievelijk drie en elf werkputten met een oppervlakte van totaal 1,63 ha aangelegd. De opgravingsvlakken zijn aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak. In werkput 3 is het eerste vlak hoger aangelegd in verband met de aanwezigheid van karrensporen. Na het couperen, documenteren en afwerken van de hier aanwezige sporen is verdiept naar het tweede vlak, in de C-horizont. Er zijn in totaal twee waterputten aangetroffen. Voordat deze waterputten verder werden onderzocht, is er bij de waterputten bronbemaling geplaatst.

Auteurs: Kooi, Maria
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Kooi, M. 2021: Nederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Een opgraving langs de Akkerlaan te Willebroek (B), Rapport A-17.0095, 's Hertogenbosch.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Akkerlaan (Willebroek)
De oudste vondsten die wijzen op (beperkte) menselijke aanwezigheid binnen de grenzen van het plangebied dateren uit het neolithicum. Vanaf de vroege ijzertijd vinden er meer activiteiten in het plangebied plaats. Na de vroege ijzertijd lijkt het plangebied voor een langere tijd verlaten te zijn geweest. In de loop van de late middeleeuwen – nieuwe tijd wordt het plangebied, zowel zone 1 als zone 2, in gebruik genomen als agrarisch gebied.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Willebroek Akkerlaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076035 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.