Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Bocholt Oudeweg

dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076038
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076038

Beschrijving

In de bijzondere voorwaarden werd een vlakdekkende opgraving opgelegd over de volledige breedte van de wegkoffer ter hoogte van proefsleuven 1 en 2 van het vooronderzoek. Over de volledige oppervlakte van het terrein werden 2, aan elkaar gelinkte, werkputten aangelegd die even breed waren als de geplande breedte van de wegkoffer. In totaal werd een oppervlakte van 4167 m² onderzocht. Dit betreft niet het volledige projectgebied. Ter hoogte van de omvangrijke verstoring in het zuidwesten - waarbij meer dan alleen het archeologische vlak was doorbroken - vormde de aanwezigheid van o.a. koolwaterstoffen een gezondheidsrisico. Het niet onderzoeken van deze gekende stortplaats, indien het archeologisch vlak was aangetast en/of er schadelijke stoffen aanwezig waren in de ondergrond, was reeds op voorhand overeengekomen met Agentschap Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Van Roy, Julie; Yperman, Wouter; Van den Bruel, Liesbet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Yperman, W. 2020: Het archeologisch onderzoek aan de Oudeweg te Bocholt, Archeo-rapport 477, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oudeweg (Bocholt)
Binnen de contouren van het projectgebied werden archeologische resten uit de Romeinse periode en postmiddeleeuwse periode aangetroffen. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Bocholt Oudeweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076038 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.