Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Willebroek Bezelaervelden

palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076044
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076044

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 12 november en 10 december 2018 (fase 1 en 2) en op 6 en 8 maart 2018 (fase 3). In een eerste fase werd de wegenis opgegraven (werkput 1). Aansluitend werd fase 2 aangevat, dit is de opgraving van de rest van het terrein (werkputten 2 t/m 14). In een derde en laatste fase werden een waterput en werkput 15 onderzocht. Door de aanwezigheid van puin en asbest werd deze laatste werkput in een uitgesteld traject onderzocht. In totaal werd circa 11.540 m² vlakdekkend onderzocht. 

In samenspraak met Onroerend Erfgoed werd aldus besloten volgende zones te vrijwaren van onderzoek door een te grote verstoringsgraad:

  • Uiterste zuidoosten van het onderzoeksterrein (ten zuiden van WP 6)
  • Centraal in het noordwesten (tussen WP 4, 10 en 13)
  • Noorden van het onderzoeksterrein (langs WP 7 en 9; langs WP 8 en 14

Auteurs: Steenhoudt, Michiel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Steenhoudt, M. 2021: Archeologische opgraving Bezelaervelden 'Uranus', Willebroek, Rapport 1745, Bassevelde.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mercuriusstraat, Uranusstraat (Willebroek)
Binnen het plangebied werden sporen van bewoning uit de late ijzertijd, vroeg-Romeinse periode, volle en late middeleeuwen aangetroffen. In enkele (paal)kuilen werd aardewerk uit de midden-Romeinse tijd gevonden wat doet vermoeden dat er ook in deze periode menselijke activiteit plaatsvond.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Willebroek Bezelaervelden [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076044 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.