Gebeurtenis

Opgraving Leegstraat 19

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076132
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076132

Beschrijving

Gezien de beperkte omvang van de opgravingszone werd in één opgravingsput gewerkt. Het opgravingsvlak (vlak 1) bevond zich net onder de teelaarde of net onder een dunne B(s)-horizont. Gemiddeld was dit 60 -75 cm onder het huidige maaiveld. Enkel bij het onderzoeken van waterkuil WA01 werd lokaal een tweede opgravingsvlak aangelegd om de resten van een houten bekisting in vlak op te meten alvorens deze verder te couperen. Ter hoogte van een laat-/postmiddeleeuwse perceel gracht (GR03) werd het vlak een stuk dieper aangelegd om de begrenzing duidelijk te bekijken.

De detectie naar metaalvondsten is gebeurd met een metaaldetector (Laser Rapier II) waarbij de metaalsoort gediscrimineerd kon worden. Het projectgebied werd gescand na het aanleggen van het opgravingsvlak, en bij het verdiepen en couperen van sporen werd opnieuw metaaldetectie uitgevoerd. Gedetecteerde metaalvondsten werden steeds driedimensionaal ingemeten (met X-, Y- en Z-coördinaten).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: BEKE F. 2022: Vroegmiddeleeuwse waterputten in Assenede, Een opgraving aan de Leegstraat te Assenede (Oost-Vlaanderen) Eindverslag - Opgraving, RAAP België – Rapport 521, Eke.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leegstraat 19 (Assenede)
Voorafgaand aan de bouw van het nieuw schoolgebouw voor Het Ooievaarsnest heeft RAAP België een archeologisch onderzoek uitgevoerd langsheen de Leegstraat te Assenede.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Leegstraat 19 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076132 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.