Gebeurtenis

Opgraving Broekstraat

archeologische opgravingen
ID
1076145
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076145

Beschrijving

De opgraving werd uitgevoerd naar aanleiding van het advies uit Nota “Nota Beveren-Waas Kallo, Baac Vlaanderen Rapport Nr. 1868” (ID19234). Tijdens de opstart werd echter meegedeeld dat de methodiek van de aanleg van de werfwegenis aangepast werd naar een werkwijze waarbij geen impact
zou zijn op het bodemarchief. Naar aanleiding van deze nieuwe gegevens werden de werken dan ook stilgelegd en werd een nieuwe impactanalyse opgesteld.

Deze leidde ertoe dat het kennispotentieel, zoals bepaald bij opmaak van het PvM bij de Nota niet langer geldig was, noch de noodzaak tot verder onderzoek. De opgraving werd stilgelegd en het reeds aangelegde vlak opnieuw gedicht, zonder bijkomend de bodem te verstoren. Onderstaand is bijgevolg slechts een verslag van resultaten van de opgraving die tot de bekendmaking van de aangepaste methodiek van aanleg werfwegenis werd uitgevoerd.

Er werd slechts een deel van de eerste werkput aangelegd voor een totale oppervlakte van 180 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: SWAELENS C. 2022: Eindverslag opgraving Beveren-Waas, Kallo, BAAC Vlaanderen Rapport 2068, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Broekstraat (Beveren)
Naar aanleiding van werkzaamheden te Beveren - Kallo, voerde BAAC Vlaanderen een archeologische opgraving uit.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Broekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076145 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.