Gebeurtenis

Controle van werken Valkenhuisweg

controle van werken
ID
1076150
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076150

Beschrijving

Om terug naar het open middeleeuwse cultuurlandschap te gaan werden de bomen, een bosaanplant uit 1965 gekapt. Dit werd archeologisch opgevolgd.

In augustus 2019 werd het bos gerooid, stronken en takken (tot 7 cm diameter) bleven liggen. In juli 2020 werden de resten bovengronds gefreesd en op de locatie van de akker licht ingefreesd. De naaldenlaag en het takkenhaksel waren zo dik dat na het infrezen een dikke weliswaar licht zandige A0-horizont ontstond, met vooral veel organisch materiaal. Ook na een regenbui waren enkel houtsnippers te zien. De in het Programma van Maatregelen voorziene prospectie was zinloos. Samengevat kan men stellen dat de werken archeologisch opgevolgd werden maar er uiteindelijk geen archeologische registraties gebeurd zijn.

Auteurs: Stoops, Gunter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: STOOPS G. 2014: Drongen, BourgoyenOssemeersen, Valkenhuisbos Eindverslag – Behoud in situ en werfbegeleiding.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Valkenhuisweg (Gent)
Om terug naar het open middeleeuwse cultuurlandschap te gaan werden de bomen, een bosaanplant uit 1965 gekapt. Dit werd archeologisch opgevolgd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Controle van werken Valkenhuisweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076150 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.