Gebeurtenis

Opgraving Bogaardenstraat

dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen
ID
1076156
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076156

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologische opgraving plaats.

Gezien buiten de funderingen en de regenwaterciternes geen diepe bodemingrepen voorzien zijn – in de bepalingen van de verkoopaktes zal immers worden opgenomen dat in de tuinen geen diepe bodemingrepen (zwembaden,…) mogen plaatsvinden – werd overeengekomen om:
- Het volledige onderzoeksgebied te onderzoeken door middel van één archeologisch vlak, aan te leggen op het eerste archeologisch niveau.
- De locaties van de regenwaterputten vanop dit vlak tot op de moederbodem volledig op te graven en
- De archeologische begeleiding van het uitgraven van de funderingssleuven.

Diverse houtfragmenten van de beschoeiing van 2 kalkputten werden bemonsterd. Vier fragmenten van één staal werden ter analyse opgestuurd naar het KIK voor determinatie en dendrochronologische analyse

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: REYGEL P. & AUGUSTIN S. 2022: Eindverslag – Diest Ezelsdijk- Opgraving naar aanleiding van een verkaveling, ARON rapport 917, Tongeren.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bogaardenstraat (Diest)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologische opgraving plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Bogaardenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076156 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.