Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Windenergieproject E34 Deelgebied C

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1076171
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076171

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 6 boringen gezet, zodat elke locatie van ruwweg 3100 m² in voldoende detail onderzocht kon worden. 

In totaal werden 6 proefsleuven aangelegd binnen een gebied van 704 m². Daarbij werden twee kijkvensters aangelegd. De oppervlakte van beide zones bedraagt ca. 6.000m². Op die manier werd 11,8 % van het onbebouwde terrein onderzocht. De oriëntatie van de sleuven werd bepaald door de vorm van het plangebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: PHILIPSEN F., SWAELENS C. & VENNEMAN J. 2022: Nota aanvullend archeologisch onderzoek Windenergieproject E34 Lille-Vosselaar Deelgebied C - Ecopower te Lille (Archeologisch Vooronderzoek). Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 851, Eke, 38.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vosselaarseweg (Lille)
Naar aanleiding van de bouw van enkele windturbines en aanhorige infrastructuur, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In deze fase werden de advieszones ter hoogte van turbines 4 en 5 onderzocht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Windenergieproject E34 Deelgebied C [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076171 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.