Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Nieuwenhuyse Fase 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1076231
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076231

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd aan de hand van zes manuele boringen.

Het terrein werd geëvalueerd door middel van negen proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie. Daarnaast werden 2 tussensleuven en 1 kijkvenster aangelegd om de afwezigheid van sporen te verifiëren enerzijds en de aangetroffen sporen beter te begrijpen anderzijds. Er werd in totaal 576,8 m² ofwel 11,4% van het totale projectgebied archeologisch onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: SLABBINCK F. & POLFLIET B. 2022: Nieuwenhuyse (Kuurne, West-Vlaanderen). Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (fase 1). Deel 1: Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem, Ruben Willaert NV, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwenhuyse, Veldm. Montgomerystraat (Kuurne)
Naar aanleiding van de realisatie van een aantal nieuwe woningen met bijhorende tuin, parkeergelegenheid en riolering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit project wordt opgesplitst in 4 fasen. Fase 1 werd reeds vergund. Fase 2 wordt hier besproken en in de toekomst zullen nog twee fases worden aangevraagd waarvoor een afzonderlijke archeologienota zal opgemaakt worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Nieuwenhuyse Fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076231 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.