Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Collegesite (Fase 1)

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076232
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076232

Beschrijving

De totale oppervlakte van het door proefsleuven te onderzoeken plangebied bedraagt ca. 20.532 m². De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bij fase 1 bedraagt in totaal ca. 10.682 m² (deelzone 1 = ca. 3479 m²; deelzone 2 = ca. 3.060 m² en deelzone 3 = ca. 4.143 m²) en 134 m² (deelzone 4). Van deelzones 1 t.e.m. 3 werd ca. 1.141 m² onderzocht, wat overeenkomt met ca. 10,7% van de totale oppervlakte van dit onderzoeksgebied. Dat de vooropgestelde 12,5% niet gehaald is, heeft te maken met de hoge graad van verstoring, waardoor minder kijkvensters werden aangelegd. Ook bleek de zuidoostelijke zone van deelgebied 2 reeds zwaar verstoord te zijn door de aanwezigheid van enkele kelders/putten waardoor de sleuven hier niet volledig aangelegd konden worden zoals voorzien. Deelzone 4 daarentegen werd quasi integraal onderzocht. Bij het onderzoek werden 16 proefsleuven, 3 proefputten en 2 kijkvensters aangelegd. De kijkvensters werden aangelegd om een beter beeld te krijgen op de aanwezige sporen, of juist de afwezigheid van sporen te staven.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: BOUCKAERT K., VAN bAAL M. & VERIIJCKT J. 2022: Nota proefsleuvenonderzoek Tielt, Collegesite (Fase 1): Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1078.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ieperstraat, Kortrijkstraat, Patersdreef (Tielt)
Naar aanleiding van een stadsvernieuwingsproject werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werd beslist het proefsleuven- en proefputtenonderzoek uit te voeren in vijf fasen. Deze nota handelt over het uitgevoerde onderzoek van fase 1, opgedeeld in vier deelzones.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Collegesite (Fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076232 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.