Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Perrekouterbaan

proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1076238
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076238

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden vijf manuele boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden 38 manuele boringen, met een diameter van 10 cm en volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m, uitgevoerd.

Voor het waarderend archeologisch booronderzoek werden vijf manuele boringen uitgevoerd rondom de positieve boring van het verkennend booronderzoek.

Ter hoogte van de positiever verkennende boring werd ook nog een proefput in functie van steentijd artefactensites aangelegd. Deze was 50 x 50 cm groot.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 5 werkputten (3 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar en hadden een breedte van 2 m. Hiermee werd een oppervlakte opengelegd van 517,70 m². Dit is 10,75 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 148,42 m². Dit is 3,08 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 13,84 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. De vooropgestelde 12,5 % werd dus ruim behaald.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., REYNS N. & KENNIS J. 2022: Nota Moorsel (Aalst) – Perrekouterbaan. Rapporten All-Archeo bv 1397, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Perrekouterbaan (Aalst)
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling bestaande uit zeven loten en de aanleg van wegenis, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend en een waarderend archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek i.f.v. steentijd artefactensites en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Perrekouterbaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076238 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.